Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på www.kunskapsportalen.se
Uppdaterad 27 oktober 2022

www.kunskapsportalen.se ägs av Essentialize AB.

Essentialize värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att dina personuppgifter inte säljs till andra företag och att gällande regler kring dataskydd följs. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklaras hur insamling av personuppgifter görs och hur de används. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även t.ex. bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

Essentialize AB Orgnr. 559397-6938 (Kunskapsportalen) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, medlemskapsuppgifter, medlemstatus, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.

 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
  Laglig grund för denna behandling: avtal
 • Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
  Laglig grund för denna behandling: avtal
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
  Laglig grund för denna behandling: avtal
 • Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.
  Laglig grund för denna behandling: avtal
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
  Laglig grund för denna behandling: avtal
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.
  Laglig grund för behandling: avtal
 • Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.
  Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse
 • Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
  Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning
 • Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
  Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning
 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.
  Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi delar även dina personuppgifter med Evercate (vår utbildningsplattform), Stripe / Klarna (betalningsaktör) och Sendify / Postnord (leveransbolag).
När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp. För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.kunskapsportalen.se.

Vad är Cookies?

På Kunskapsportalens webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder Kunskapsportalen cookies?

Kunskapsportalen använder cookies för att förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på Webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Kunskapsportalen så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.

Genom att godkänna Kunskapsportalens köpvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Kunskapsportalens webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kunskapsportalens webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade cookies. Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder.

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Viktoria Iskristall, viktoria.essentialize.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Om detta sker kommer vi att meddela dig detta. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.